De speeltuinvereniging doet er alles aan om de toestellen en terrein in goede en veilige staat te houden. Er is een reglement voor de speeltuin en voor het toilet.

Het spelen op het terrein en in de toestellen geschiedt op EIGEN RISICO. Bij schade of ongelukken verzoeken wij u hiervan melding te maken bij het bestuur van de speeltuinvereniging.

Gebruik de toestellen op de manier waarvoor ze bedoeld zijn.Reglement Speeltuin


 • De speeltuin is vrij toegankelijk voor leden
 • De speeltuin is geopend van 10.00 uur tot 20.00 uur, in het winterseizoen tot zonsondergang.
 • De speeltuin en het voetbalveld zijn verboden voor dieren.
 • Geen fietsen en/of brommers op het terrein.
 • Geen glaswerk en/of serviesgoed op het terrein.
 • Open vuur is verboden.
 • Geen barbecue en/of catering.
 • Entree niet leden €1,50 per soort.
 • Entreegroepen zie tabblad "groepen".
 • Het houden van groepsactiviteiten altijd melden bij het bestuur (hiervoor zijn speciale regels, deze zijn op te vragen bij het bestuur).
 • De speeltuin is openbaar, maar het bestuur houdt het recht hiervan af te wijken.
 • Het toilet in de speeltuin is alleen geopend bij evenementen. U heeft echter wel de mogelijkheid tot gebruik, zie reglement toilet.Reglement Toilet


Aanvraag voor het gebruik van de toiletvoorziening altijd via het secretariaat ([email protected]). Geef aan wanneer u komt en met hoeveel kinderen.

 • Het secretariaat zal afspraken met de huurder maken en de voorlopige reservering maken.
 • De reservering wordt definitief als het afgesproken bedrag is ontvangen via de bank. Dit bedrag is inclusief de borg van 50 euro.
 • De sleutel moet door de huurder opgehaald worden op de afgesproken datum/tijd en adres.
 • Toiletpapier moet door de huurder zelf meegenomen worden.
 • De huurder is gedurende het bezoek aan de speeltuin verantwoordelijk voor het gebruik van het toilet.
 • Na afloop van het bezoek aan de speeltuin laat de huurder het  toiletgebouw afgesloten en schoon achter. 
 • Schoonmaakspullen worden ter beschikking gesteld door de speeltuinvereniging (en zijn aanwezig in een afsluitbare kast in het toilet).
 • De huurder brengt de sleutel terug op de afgesproken datum/tijd en adres.
 • De huurder is gedurende het bezoek aan de speeltuin aansprakelijk voor eventuele schade aan het toilet. Deze wordt achteraf in rekening gebracht. Hieronder valt ook het niet terugbrengen van de sleutel
 • De speeltuinvereniging controleert ’s avonds of het toilet schoon is achtergelaten.
 • Als de toilet schoon is achtergelaten en er is geen schade, dan wordt binnen 10 dagen de borg teruggestort aan de huurder.


Met het betreden van het terrein, stemt u ermee in dat u gecontroleerd kunt worden. (Op geldigheid van toegang).


Wij wensen u veel plezier in onze speeltuin.


HET BESTUUR