Nieuwsflits

- In september organiseren we weer een speeltuindag voor leden, precieze datum en invulling van deze dag volgt later;
- contributie voor 2024 zal in oktober '24 afgeschreven worden, contributie voor 2025 zal in april '25 afgeschreven worden.  De reden hiervan is, is dat het logischer is om aan het begin van het speelseizoen de contributie te innen in plaats van aan het einde van het speelseizoen. 
- Vanaf 2025 bedraagt de contributie 12,50 euro per jaar zoals gemeld in de ledenvergadering van april '24. Deze verhoging heeft te maken met de toegenomen kosten voor onderhoud en acitviteiten.
-Vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan onze mooie speeltuin? We zijn altijd blij met wat extra hulp, laat het ons weten via ons mailadres of benader een van de bestuursleden.Wist je dat?

- er lekker gespeeld kan worden op het nieuwe speelkasteel;
- het bestuur van de speeltuin weer compleet is met de komst van Kyara;
- het speeltuinbestuur op dit moment bestaat uit: Tim, Marjet, Nieke, Sabine, Kyara en Kirsten;
- Sabine in september het bestuur verlaat;
- we verschillende vrijwilligersgroepen hebben, buiten het bestuur om, die helpen bij het onderhoud en de organisatie die bij een speeltuin komen kijken en daar zijn we harstikke blij mee!;